Měření termokamerou

Pomůžeme Vám odhalit tepelné úniky z Vašich rodinných domů, bytů, průmyslových objektů apod. Zjistíme stav elektrorozvodů a zařízení. Zkontrolujeme stav nemovitosti před koupí.

Termografie staveb umožňuje rychlou a efektivní vizualizaci tepelně technických vlastností budovy pomocí infračervené technoligie. Díky termoviznímu měření je možné zjistit charakter pláště budovy pro provedení analýzy energetických ztrát při vytápění nebo klimatizaci. Termokamera dokáže detailněn zobrazit místa s nedostatečnou izolací, tepelnými mosty a poškozením pláště s teplotním rozlišením 0,1 st. Celsia.

Průmyslová termografie umožnuje diagnostiku elektrických, elektronických a mechanických součástí a prvků. Pokud se použije preventivně, je možno předcházet drahým odstávkám výroby. Tak je možné zjistit nepřípustné zahřívání nízko, středně i vysokonapěťových elektrických zařízení. Vadné součásky nebo propojení jsou zobrazena a lokalizována, takže je možné provést cílenou údržbu. Termovizním měřením je také možné snižovat riziko požáru i nebezpečí zastavení výroby.

Ceník měření termokamerou

Termovizní měření bytů a rodinných domů
Zhotovení 4 - 10 termovizních snímků, jejich vyhodnocení a zpracování protokolu o měření. V případě většího rozsahu měření a vyhodnocení bude cena stanovena na základě počtu provedených termovizních snímků, případně doby a náročnosti prováděných prací. V těchto případech, stejně jako v případě vytyčení a zakreslení problémových míst přímo na objekt, bude cena určena smluvně.

 1 800 Kč
Termovizní měření bytových domů, administrativních a kulturních budov
Zhotovení deseti termovizních snímků, provedení jejich vyhodnocení a zpracování protokolu o měření. V případě většího rozsahu a dalších požadavků na měření a vyhodnocení bude cena určena smluvně.
 4 400 Kč
Elektrické rozvodny nízkého nebo vysokého napětí a dalšího příslušenství
Zhotovení až deseti termovizních snímků, provedení jejich vyhodnocení a zpracování protokolu o měření. Protokol měření obsahuje i snímek ve viditelném spektru s označením místa měření. Vyhodnocení obsahuje stupeň závažnosti případné poruchy a míru oteplení. V případě většího rozsahu a dalších požadavků na měření a vyhodnocení bude cena určena smluvně.
 4 400 Kč
 Jiné druhy měření termokamerou
Termovizní měření v oblasti technologie, průmyslu, technického zařízení budov a dalších oblastech, je natolik specifické, že cena je určena až smluvně na základě požadavků zákazníka. Tvorba ceny se řídí orientačním předpokladem ceny 450 Kč - 850 Kč za zhotovení termovizního snímku včetně jeho vyhodnocení. Při tvorbě výsledné ceny hraje roli množství zhotovených snímků a jejich náročnost z hlediska pořízení a vyhodnocení.
 od 450 Kč
Doprava Jihlavsko
(ostatní dle dohody)
zdarma

Technické vybavení a certifikace

Znalecká termokamera Testo 880-3

Termokamera Testo 880-3 Měření provádíme profesionální znaleckou termokamerou Testo 880-3 pro kompletní analýzu a dokumentaci se skutečným obrazem budov, elektrických systémů a strojů.

  • Kvalitní širokoúhlý objektiv 32°s optikou F1
  • Obnovovací frekvence obrazu 9 Hz
  • Detektor 160 x 120 interpolovaný na 320 x 240 pixelů
  • NETD 0,1°C
  • Manuální zaostřování
  • Výměnné objektivy
  • Zobrazení rozložení povrchové vlhkosti


Osvědčení "Teorie a praxe termovizních měření"


Ukázkové termosnímky

Ukázkový snímek měření termokamerou

 

Ukázkový snímek měření termokamerou

 

 

Na těchto stránkách používáme pouze nezbytné cookies.