Blower door test Jihlava

Provádíme měření vzduchotěsnosti domů tzv. Blower door test, který podává důležitou informaci o těsnosti obálky domu a tím i kvalitě celé stavby. Díky tomuto testu je také možné lokalizovat konkrétní defekty a netěsnosti budovy. Protože se věnujeme zároveň stavbě domů i měření neprůvzdušnosti, dostanete od nás v rámci měření také praktická doporučení a zkušenosti z praxe.

Jsme registrovaným dodavatelem v programu Zelená úsporám.

 

Ceník blower door test

Výhodná cena blower door test (2x měření)
První orientační měření v průběhu výstavby pro včasnou identifikaci problematických míst a netěsností.
Druhé finální měření zahrnuje realizaci testu v souladu s ČSN EN 13829 a vyhotovení dokumentace k provedenému měření.


6 000 Kč

Cena blower door test (provádíme i o víkendech)
Realizace blower door testu v souladu s ČSN EN 13829, vyhotovení dokumentace k provedenému měření.


4 500 Kč

Vyhledání defektů a diagnostika
Individuální inspekce stavby, lokalizace defektů a netěsností.


350 Kč / hod
Doprava z Jihlavy

5 Kč / km nebo dle dohody

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Blower door test v praxi

Z praxe víme, že nejdůležitějším doporučením je provést první orientační test již v průběhu výstavby hned poté, co jsou realizována základní opatření utěsnění obálky. Můžete tak předejít nepříjemnému překvapení a odstranit nedostatky včas a bez zbytečných nákladů. Bohužel ani pečlivý postup výstavby není totiž zárukou, že se netěsnosti neobjeví např. vinou materiálu. Náprava může být po dokončení stavby nečekaně nákladná nebo i nemožná.

Nabídka spolupráce

Blower door testy provádníme také ve spolupráci s energetickými poradci, projektanty a dalšími odborníky. Máte-li zájem o tuto formu spolupráce, kontaktujte nás.

Technické vybavení

Minneapolis BlowerDoor Standard

Vysoce přesné automatické Blowerdoor měření provádíme s využítím měřidla tlaku DG-700 a programu TECTITE Express. Měření BlowerDoor se provádí dle standardů a je plně řízeno notebookem s programem TECTITE Express. Všechna naměřená data jsou přehrána do standardního protokolu o měření pro vyhodnocení a archivaci. Tento protokol odpovídá evropské normě DIN EN 13829.

Protokol o měření může být upraven dle požadavků zákazníka v programu Excel. Pokud je to nutné, může se provést BlowerDoor měření ručně bez použití notebooku a potom ručně zadat naměřené hodnoty do vyhodnocovacího programu. Aktuální hodnoty výměny vzduchu n50 a základní tlakový rozdíl lze odečíst přímo z měřidla.

Přehled nejdůležitějších funkcí

  • automatické provádění testu
  • zádávání dat o měřené budově přímo do programu
  • automatické nulování elektronického měřidla tlaku
  • automatický sběr dat a vyhodnocení základního tlakového rozdílu
  • hledání netěsností při zvoleném tlakovém rozdílu
  • funkce cruise control pro jednobodový test bez nutnosti připojení notebooku
  • výsledky měření a protokol o měření mohou být zobrazeny přímo na místě v notebooku
  • možnost individuálního nastavení průběhu testu dle požadavků
  • automatické přerušení měření při překročení maximálního tlaku v budově